Guidningar

Att besöka en historisk plats med en kunnig guide ger så mycket mer. Vi guidar turistgrupper, skolklasser och privatpersoner runt om i Göinge både på svenska och engelska. Turerna skräddarsys efter gruppen. Kom gärna med egna önskemål!

Inom vårt område finns spår från snapphanekrigen som gården Sporrakulla men även den välbevarade tempelriddarborgen Skeingeborg från 1100-talet. I Kjellsved kan man se stenarna där Sveriges kanske äldsta modeblogg höggs in och i Simontorp berättar vi gärna om skogens historia.

Skeingeborg

Skeingeborg - en unik åttakantig borg utanför Osby

Skeingesjön en bit utanför Osby kan man med lite möda ta sig ut till en märklig borg som i nästan tusen år legat på en ö i sjön. Murarna är fortfarande mäktiga och den åttakantiga formen visar på avancerad ingenjörskonst. Platsen är märkligt avlägsen för en borg. Ännu märkligare blir borgen om man tänker på hur trakten såg ut när den byggdes. Några andra profana stenbyggnader fanns överhuvudtaget inte på många mil.

Borgen har dessutom en märklig ”syster”. Under riksdagshuset Christiansborg i centrala Köpenhamn kan man besöka den borg som gav upphov till den danska huvudstaden. Några trappor ner i de dunkla källarvalven återfinner man en borg som på många sätt påminner om borgen i Skeingesjön. Borgarna har av arkeologerna daterats till ungefär samma tid och byggherren i Köpenhamn var ingen mindre än ärkebiskopen Absalon. Kan det vara samma han som beordrat bygget i Skeingesjön? Men vad i hela världen skulle han med en borg långt upp i Göingebygden till? Var det genom byggandet av borgar och kyrkor som ödemarkerna inmutades av det danska riket?

Under guidningen berättar vi det man historiskt vet om platsen men också sägner.

Sporrakulla

Sporrakulla gård - en inblick i snapphanarnas Göinge

I Östra Göinge kommun finns en gård som Riksantikvarieämbetet förklarade som byggnadsminne 1974, Sporrakulla gård. Gården får därmed inte rivas, byggas om och eller förändras nämnvärt. Även gårdsplanen är skyddad och ska bevaras i sin nuvarande karaktär. Sporrakulla gård omges också av ett ålderdomligt landskap med stengärdsgårdar och hamlade träd.

Den som besöker Sporrakulla får en uppfattning om hur livet på en skogsgård i Göinge kunde vara under det dramatiska 1600-talet. Gårdens gamla byggnader ligger kvar på sina ursprungliga platser och landskapet runt omkring vårdas genom slåtter och bete. Men hur var det egentligen med snapphanarna här? Hur kommer det sig att just denna gård finns kvar och inte bränts och skövlats som så många andra?

Bakgrunden till snapphanerörelsen är ett omtvistat ämne men om man sätter sig in i Göinges tidigare historia så finner man ledtrådar. Militära traditioner fanns från 1500-talets krig mellan Sverige och Danmark och i kombination med starka ekonomiska motiv mm är det förståligt varför Snapphanarna var som mest aktiva i denna del av Skåne.

När Örkeneds socken drabbades av Karl XI order om att alla gårdar skulle brännas och alla vapenföra män slogs ihjäl klarade sig Sporrakulla som ligger i Glimåkradelen av det som då var en dubbelsocken. För att förstå varför, är det givande att studera traktens ledande personer. Den kraftfulle prästen Paul Enertsen som kämpade hårt för att hålla sig neutral i en hård tid, samt den minst sagt ondskefulle snapphanejägaren Ebbe Ulfeldt som vid den tiden ägde just Sporrakulla.

I denna guidning berättar vi gårdens historia och med det som utgångspunkt beskrivs snapphanetiden.

Kälsvedstenarna – Sveriges äldsta modeblogg?

För två hundra år sedan ristade bonden Per Olsson in sina budskap i sten till framtiden. Mödosamt högg han under flera decennier in text efter text på stora stenar runt om på gården. Kälsvedsstenarna ligger i bedövande vackra hagmarker strax utanför Osby.

Det var när den nye kronprinsen Karl Johan Bernadotte passerade trakten 1810 som Per Olsson hjälpte en stenhuggare att bygga ett monument över detta i Marklunda. Per blev inspirerad och började dokumentera allt möjligt som han ansåg var viktigt att minnas.

Han skrev om nya broar, om språkliga nymodigheter, om den fantastiska potatisen och inte minst om nya modeplagg som långbyxor och höga hattar.

Under guidningen berättar vi om Per Olsson men även om Kälsved-gårdens sista privata ägarinna, den legendariska Kälsveds-Sigrid. Det är hennes sista vilja som gör att gården idag är bevarad och tillgänglig att besöka.