Nyheter och Blogg

Närmast till höger ses nyheter från vår verksamhet. 

Längst till höger visas flödet från vår historieblogg Historia från Simontorp med de senaste publiceringarna.

Fler nyheter

 • En spion i Karlskrona

  Högsommaren 1772 förbereddes Gustav III:s statskupp som bäst. Samtidigt som kungen skulle ta kontroll över Stockholm skulle hans betrodda män säkra rikets viktigaste militära anläggningar. Johan Magnus Sprengtporten ansvarade för Sveaborg i Finland, medan Johan Christoffer Toll fick i uppdrag att säkra fästningsstaden Kristianstad i Skåne. I förberedelserna ingick planeringen av ett anfall där de … Fortsätt läsa En spion i Karlskrona
  2020-09-09 19:02
 • När koleran kom

  Kolera härjade i Europa första halvan av 1830-talet. England och Frankrike hade drabbats hårt redan 1831–32 och oron var stor för att den farliga sjukdomen skulle sprida sig till Sverige med resande från kontinenten. Genom karantänsavspärrningar lyckades de svenska myndigheterna hålla koleran borta från Sverige i flera år. Men 1834 gick det inte längre. En … Fortsätt läsa När koleran kom
  2020-09-01 10:51
 • När koleran inte kom

  I oktober 1833 dog Henning Gustaf Wrangel på sin sätesgård Sperlingsholm, bara 53 år gammal. Henning Wrangel skevs in i dödboken med titlarna ”Öfverste KammarJunkaren, Commendeuren af Kongl. Wasa Orden och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Högvälborne Baron”. För enkelhets skull kallar jag honom i denna artikel för baron Wrangel. 1833 hade koleran Europa i … Fortsätt läsa När koleran inte kom
  2020-08-26 13:40